МВР

Пресцентър

 

05 ноември 2019

Дирекция „Вътрешна сигурност"- МВР бе домакин на Четвъртата регионална среща на мрежата NERCISU

От името на министър Маринов заместник- главният секретар на МВР главен комисар Арабаджиев даде висока оценка за съвместните усилия за ефективна борба и предотвратяване на корупционни явления

Като учредител на Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност (Network for Enhanced Regional Cooperation of Internal Security Units), Дирекция „Вътрешна сигурност" - МВР за четвърта поредна година бе домакин на годишната среща. Във форума, провел се в Стара Загора, участваха ръководителите и експерти на съответните компетентни органи от участващите държави - България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Северна Македония, Косово и Черна гора.

В приветствието си към делегатите от името на министъра на вътрешните работи Младен Маринов заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев даде висока оценка за съвместните усилия за ефективна борба и предотвратяване на корупционни явления: „Мрежата NERCISU предоставя много възможности за постоянни и активни контакти между органите за вътрешна сигурност, бърз обмен на оперативна информация, координирани и по-бързи съвместни оперативни действия, споделяне на добри практики и опит, засилено трансгранично полицейско и експертно сътрудничество“. Постигането на осезаеми резултати за предотвратяване на корупционни практики е важен показател за успеха на всяко правителство, знак за нарастващата роля на гражданското общество и силен акцент върху спазването на високите стандарти за прозрачност и демократична отчетност – посочи още главен комисар Арабаджиев. В този смисъл той увери, че МВР ще продължи да води активна и ангажирана антикорупционна политика и ще разчита на по-нататъшно сътрудничество с всички международни и регионални партньори в тази област.
Професионалните дискусии бяха фокусирани върху текущите предизвикателства, пред които са изправени участниците в NERCISU, и приложените антикорупционни мерки. Делегатите отчетоха, че обменът на информация и практики, споделянето на проблеми и постигнати резултати са важна потребност в оперативната работа. Те се обединиха около становището, че сътрудничеството между съответните компетентни институции в регионалните партньори е ключът към успешна и резултатна антикорупционна дейност. В рамките на форума бе представен в детайли проектът „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“, реализиран по инициатива на българското МВР в партньорство между Република България, Република Северна Македония, Република Гърция, Република Сърбия и Република Румъния.

 

Изображения

 05 ноември 2019 | 15:49