МВР

Пресцентър

 

08 юни 2011

В Дома за временно настаняване на чужденци бе открит ведомствен бюфет

Ведомствен бюфет в Дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци бе открит вчера. Той ще обслужва както чужденците, настанени в дома, така и работещите там полицейски служители.  До скоро на мястото, където се обособи лавката имаше кафе машина с няколко масички.  Ръководството на дома поде инициативата и с вложени финансови средства от министерството бе изградено складово помещение, закупени фризери и всичко необходимо, за да се създадат по-добри условия за хората там.
Бюфетът ще се обслужва от служители на министерството и ще се снабдява с продукти, предоставени от дирекция „Управление на собствеността и социални дейности към вътрешното ведомство.

Изображения

 15 август 2018 | 07:35