МВР

Пресцентър

 

Заместник-министър Димитър Георгиев ще закрие официално проект по ОПАК за въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот

08 юни 2011

Покана за пресконференция – 9 юни /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на МВР

Приключва изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта, който продължи две години, е МВР. Основната цел бе да се повиши качеството и ефективността на административния процес в институцията чрез въвеждане на принципи на електронното управление и разширяване на обхвата на предлаганите онлайн административни услуги. Проектът подпомогна въвеждането на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в Министерство на вътрешните работи.
Пресконференцията за представители на медиите ще започне утре в 10.00 часа в заседателната зала на министерството. Очакваме ваш екип!

 

 15 август 2018 | 07:35