МВР

Пресцентър

 

14 септември 2020

Уточнение

 

Във връзка с медийни публикации, съдържащи внушения за извършени закононарушения от страна на изпълнителната власт в Република България при осъществяване на политиката на извеждане на лица, които пребивават незаконно на територията на страната, МВР категорично отрича извършването на подобни действия. Институцията, която отговаря за изпълнението на държавната политика по извеждане на лица, пребиваващи незаконно на територията на Република България, е Дирекция „Миграция“ на МВР.

През 2016 г. Дирекция „Миграция“ е изпълнила общо 68 заповеди за принудително отвеждане до границата, наложени спрямо турски граждани, които са се намирали в незаконен престой у нас съгласно разпоредбите на Закона за чужденците в Република България. Сред тези турски граждани е и цитираният в медийните публикации Абдуллах Бююк. За същото лице Дирекция „Миграция“ е установила, че към онзи момент не е подавало молба за международна закрила в Държавната агенция за бежанците, както и че на по-ранен етап му е било отказано убежище от администрацията на Президента на Република България. В този смисъл турският гражданин Абдуллах Бююк е пребивавал незаконно в страната и без валидни документи. Дирекция „Миграция“ е установила още, че през февруари 2016 г. същият е проникнал на територията на Република България с невалидни лични документи.

В резултат, на основание на определените му функционални задължения директорът на дирекция „Миграция“ е издал заповед съгласно реда на Закона за чужденците в Република България за принудително отвеждане на турския гражданин до границата. Заповедта е изпълнена на 10 август 2016 г. Турският гражданин е запознат със съдържанието на заповедта на родния му език, като същата не е обжалвана по административен или съдебен ред.

Изображения

 14 септември 2020 | 17:09