МВР

Пресцентър

 

27 март 2020

Старши комисар Димитър Величков инспектира контролно-пропускателните пунктове в Сливен

Директорът на ОДМВР-Сливен старши комисар Димитър Величков осъществява ежедневен контрол за реда и режима при преминаване през контролно-пропускателните пунктове към и от град Сливен. Контролните пунктове на входовете и изходите на областните градове са изградени в изпълнение на  заповедите на министъра на здравеопазването, мобилизиран е целият наличен състав на областната дирекция.

45 служители на ден осъществяват контрола на пропускателните пунктове, те разполагат с декларации и оказват съдействие на гражданите при необходимост. За денонощие се проверяват 12500 автомобила на вход и изход. От тях 3% са върнати, след като не са представили необходимите документи и основателна причина за напускане на града. Увеличава се броят на гражданите, които се съобразяват с въведените мерки, представят необходимите документи и съдействат на органите на реда проверката да премине възможно най-експедитивно. 

От днес е въведена промяна на местоположението на вече изградените контролно-пропускателни пункта, като са създадени нови два. Промяната е въз основа на съвместен анализ на ОДМВР-Сливен, Общинската и Областната  администрация, с което се цели оптимизиране на пропускателния режим.

На вход и изход в Сливен действат 8 контролно-пропускателни пункта.

Изображения

 27 март 2020 | 17:55