МВР

Пресцентър

 

07 декември 2017

Служителите на ГДПБЗН провериха 725 обекта преди студентския празник

За поредна година служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” извършиха проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите, в които ще има празненствата във връзка с 8 декември.  Пожарникарите са посетили 725 от местата, в които се очаква да има струпване на хора -  съсредоточени предимно в планинските и морски курорти, и в големите областни центрове. При проверките е обърнато внимание на създадената организация за осигуряване на пожарна безопасност, условията за успешна евакуация и пожарогасене, състоянието на електрическите и вентилационните инсталации, на системите за гасене и известяване при пожар и за управление на дим и топлина. Обърнато е внимание на персонала, работниците и служителите, ангажирани с празника, за противопожарните мерки, които да бъдат предприети.

В 132 от проверените обекти, органите са констатирали 261 нарушения на изискванията за пожарна безопасност. Най-честите пропуски са свързани с липса или неактуализирани документи, неизправно евакуационно осветление и ел. инсталации, недостатъчен брой, необозначени или непроверени уреди за първоначално пожарогасене, необозначаване на евакуационни изходи с аварийно евакуационно осветление, използване на помещения не по предназначение им,  липса на монтирани брави тип „антипаник“ на крайните евакуационни изходи и др.

В хода на проверките са връчени 121 писмени разпореждания и 4 протокола за резултатите от извършена комплексна проверка. Инспекторите са съставили 24 акта за установяване на административни нарушения.

Предстои служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” да извършат контрол върху изпълнението на предписаните дейности.

 15 август 2018 | 07:35