МВР

Пресцентър

 

11 юни 2019

Национално съвещание на ръководството на МВР

 

В рамките на проведеното национално съвещание на ръководство на МВР  беше обсъдени изпълнението на задачите, свързани с провеждането на избори за Европейски парламент. Участниците направиха преглед на оперативната обстановка по линия на конвенционалната престъпност. Акцент бе поставен върху дейността на ГД "Гранична полиция". Главен комисар Стетлан Кичиков представи актуални данни от предприетите мерки от ГД „Гранична полиция“, свързани с миграционната обстановка. Отчетени бяха  резултатите от направените законодателни промени,  сътрудничеството с Фронтекс и работата на изградените контактни центрове, както и въведените технически стандарти за интегрирани системи за гранично наблюдение и контрол.

По време на съвещанието бяха обсъдени и въпроси, свързани с материално-техническото осигуряване на структурите, както и възможностите за подобряване на административното обслужване на гражданите.

В дискусиите участваха министърът на вътрешните работи, заместник-министрите, главният секретар на МВР, директорите на главни, областни и административни дирекции в министерството. Постигнахме активна дискусия, очертахме  приоритетите и посоката, в която продължаваме да работим, обобщи в края на съвещанието министър Младен Маринов. Той оцени високо създадената организация и професионална работа по време на проведените избори за Европейски парламент, благодарение на които те протекоха при спокойна обстановка.

Форумът се проведе със съдействието на фондация "Ханс Зайдел".

 

 

Изображения

 11 юни 2019 | 13:19