МВР

Пресцентър

 

10 септември 2019

Министър Маринов: Партньорството е от ключово значение за преодоляване на общите предизвикателства пред сигурността

Научна конференция за сигурността в Югоизточна Европа събра в София експерти в областта на отбраната и сигурността

 

ХIII Международна конференция „Сигурността в Югоизточна Европа. Регионална и национална сигурност: предизвикателства пред Република България“ събра в София ръководни служители и водещи експерти в областта на отбраната и сигурността, както и представители на дипломатически мисии у нас. Те споделиха свои виждания за състоянието, рисковете и предизвикателствата, пред които се изправят държавите в региона в настоящите условия.

„България последователно отстоява позицията, че ситуацията в Югоизточна Европа и в частност на Балканите е неразривно свързана със сигурността на Европейския съюз и в този смисъл развитието на сътрудничеството между правоохранителните органи е основен фокус в работата на Министерството на вътрешните работи“. Това подчерта министърът на вътрешните работи Младен Маринов при откриване на международния форум, припомняйки основния хоризонтален приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. за европейската перспектива на Западните Балкани. Тази подкрепа ще продължи и в рамките на предстоящото през 2020 г. председателство на Берлинския процес, което Република България ще осъществи съвместно с Република Северна Македония.

Вътрешният министър изтъкна ключовото значение на съвместната работа за преодоляване на общите предизвикателства пред сигурността – незаконните миграционни потоци, тероризма, радикализацията, организираната и трансграничната престъпност, хибридните заплахи, киберпрестъпността, дезинформацията. Позицията му подкрепи Н.Пр. Пайви Блинникка, посланик на Финландия в България: „Факторите в сферата на сигурността са много и не е лесно страните сами да отговорят на всички предизвикателства. Заедно можем да постигнем много повече в усилията да гарантираме сигурността на гражданите на ЕС“. Тя определи темата на форума като важна и навременна предвид факта, че защитата на гражданите е съществена част от Стратегическия дневен ред на ЕС за периода 2019-2024 г. Сигурността е приоритет и на финландското ротационно председателство на Съвета на ЕС, допълни Н.Пр. Блинникка.

Председателят на Асоциацията на полицейските началници Румен Стоилов и Богдан Мичрев – представител на фондация „Ханс Зайдел“ за България, организатори на традиционната годишна конференция, изразиха увереност, че експертното ниво на участниците ще допринесе за по-доброто познаване на процесите в сферата на сигурността, за откриване, анализиране и проследяване на видимите и невидимите заплахите за средата за сигурност в региона и страната с оглед предлагане на решения за противодействие от страна на държавните структури и обществото.

В рамките на пленарната сесия главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов представи доклад на тема „Предизвикателства пред сигурността на Република България“, в който засегна различни аспекти от работата на ведомството за укрепване на вътрешната сигурност, като противодействие на тероризма и радикализацията, гранична сигурност, противодействие на организираната престъпност, защита на населението. Представяйки конкретни резултати, постигнати както на национално ниво, така и в партньорство, главен комисар Иванов изтъкна важността на разширяването на партньорския подход, който позволява по-добро вникване в националните проблеми и преодоляването им, преди да се превърнат в общи за целия регион. В този контекст той подчерта, че на основата на равнопоставеност България поддържа ефективен диалог с всички държави от Балканския регион и с други стратегически партньори.

 

 

Изображения

 10 септември 2019 | 13:17