МВР

Пресцентър

 

22 март 2019

Конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“

 

По време на конференцията бяха представени основните дейности по проекта, както и постигнатите до момента резултати. Акцент бе поставен върху успешното изпълнение на най-мащабната дейност по проекта, в рамките на която за 10 месеца са проведени 250 обучения на тема: „Управление на гнева и агресивните прояви, ефективна комуникация и устойчивост на стрес във всекидневните предизвикателства на служителите на МВР“ . Тренингите са проведени в интерактивен формат, което позволява на участниците да обменят опит помежду си и да експериментират нови поведенчески стратегии и техники за овладяване на гнева. По тази система са обучени 6 006 служители – изпълнителски състав от системата на МВР, отчетоха от Института по психология.

Гости на конференцията бяха началникът на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи Михаил Златанов, парламентарният секретар на МВР Светослав Белемезов и проф. Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурност в Министерския съвет. Те благодариха на експертите за огромния обем свършена работа и отбелязаха, че Институтът по психология е част от системните и целенасочени усилия за разширяване на спектъра от теми и психологически услуги за подпомагане на основните дейности на МВР.

В рамките на работния формат бяха обсъдени  ключови теми, свързани с изпълнението на проекта, както и възможностите за удължаване на срока му до края на 2019 година с цел реализиране на допълнителни дейности. Представени бяха и направените заключения и препоръки на базата на анализа от обратните връзки на участниците в проекта.

 

Изображения

 22 март 2019 | 15:29