МВР

Пресцентър

 

18 септември 2020

Зам.-министър Милко Бернер: Ръководството МВР ще продължи да се грижи за обучението и интегритета на служителите си

Той бе гост на заключителна конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, реализиран от Института по психология – МВР

От името на ръководството на министерството зам.-министър Бернер благодари на целия екип на Института, както и на партньорите по проекта, които успешно са свършили огромен обем от работа през последните 51 месеца. Обучен е сериозен процент от служителите на МВР, които ще имат съвършено нов поглед върху процесите на радикализацията и не само, отбеляза заместник министърът и посочи, че свършеното дотук трябва да бъде разглеждано като добра основа за бъдещо надграждане. Той изрази надежда, че Институтът  по психология ще намери подходящия начин и форма процесите за обучени на служителите на МВР да продължа, а натрупаният опит и знания да бъдат споделени както с други ведомства, така и с неправителствения сектор.
Партньорите по проекта също отчетоха успешен  завършек на първоначалната поставена цел, а именно да се допринесе за повишаването на компетентността и уменията на служителите в МВР, осигуряването на професионално и експертно управление в държавната администрация чрез придобиване на специфични знания и квалификация. От неправителствения сектор изразиха задоволство от съвместната работа и проведените тренинги, като бе изразено желание за продължаване на взаимодействието и съвместната работа с експертите от МВР.
По време на конференцията бяха представени основните дейности по проекта, тяхното протичане и постигнатите резултати. Акцентът на събитието бе поставен върху успешното изпълнение на последната дейност по проекта – проведените 20 на брой обучения за 480 служители от системата на МВР на тема: „Ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност“. Обсъдени бяха ключови теми, свързани с психологически и етнорелигиозните аспекти при процесите на радикализация в ромската общност, представени бяха и направените заключения и препоръки относно необходимостта за диалог по поставената тема и възможностите за нейното развитие в бъдеще, извън рамките на проекта.
Проектът „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” на обща стойност 3 427 259,08 лева.

 

 

 

Изображения

 18 септември 2020 | 14:09