МВР

Пресцентър

 

13 септември 2018

Заместник-министър Бернер представя България на министерска конференция „Сигурност и миграция – насърчаване на партньорства и устойчивост“

Заместник-министър Милко Бернер участва министерска конференция „Сигурност и миграция – насърчаване на партньорства и устойчивост“, която се провежда на 13-14 септември 2018 г. във Виена в рамките на Австрийското председателство на Съвета на ЕС. Дискусиите в първия ден са свързани със задълбочаване на сътрудничеството на ЕС с региона на Западните Балкани, а през втория ден – с региона на Северна Африка.

Обсъдени са конкретните действия за прилагане на мерките в областта на сигурността и вътрешните работи, набелязани в Декларацията от срещата на върха ЕС-Западни Балкани в София през май, както и в Стратегията на ЕК за Западните Балкани от февруари 2018. Поставен е акцент върху подобряването и ускоряването на обмена на информация, с цел укрепване на оперативното сътрудничество, както и върху по-активното участие на държавите от Западните Балкани в дейностите в рамките на компетентните европейски агенции – Европол, Фронтекс, СЕПОЛ, ЕСПОУ.

В рамките на конференцията държавите, страни по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Унгария, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Словения и Сърбия), подписаха споразумение за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на МПС. Споразумението дава възможност за въвеждане в държавите от Югоизточна Европа на вече утвърдените в рамките на ЕС стандарти за сътрудничество в тези области (Решенията Прюм).

 

Изображения

 13 септември 2018 | 15:08