МВР

Пресцентър

 

08 ноември 2018

Експерти от Института по психология отчетоха напредъка по проект за разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР

Заместник-министър Милко Бернер приветства извършените от експертите дейности до момента

Институтът по психология – МВР, като бенефициент по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация“, съвместно с Изследователски център „Тренд“ представиха дейностите и напредъка по проекта, както и предстоящи дейности през 2019 година.

Отчетени бяха трите етапа на обучение: изготвяне на методология -  ръководство за обучители; обучение на обучители  /обучени 62 служители на ИП – МВР/ и обучение на 6000 служители в 250 тридневни обучения в цялата страна /като до момента са обучени повече от 4 000 служители/. Представени бяха и резултатите от изследователско-аналитичния етап: въпросник за пилотно изследване / 147 изследвани души/; въпросник за теренно изследване / 736 изследвани души/, като е изготвен  и аналитичен доклад. В двата модула са били обучени 25 служители на Института по психология-МВР и  75 служители от дирекциите „Човешки ресурси“, „Вътрешна сигурност“  и“Инспекторат“.

Проектът, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,  има за цел да допринесе за повишаването на компетентността и уменията на служителите в МВР, осигуряването на професионално и експертно управление в държавната администрация чрез придобиване на специфични знания и квалификация.

               

Изображения

 08 ноември 2018 | 16:45