МВР

Пресцентър

 

14 февруари 2020

Две мобилни станции на сектор “БДС“ приеха заявления за български документи на жители община Джебел

Две мобилни станции с осем служителки от сектор “Български документи за самоличност“ приеха заявления за лични карти, паспорти и свидетелства за правоуправление на МПС на жители от 10 населени места в община Джебел. От изнесената услуга на 12 февруари се възползваха 121 жители от селата Припек, Устрен, Ямино, Лебед, Генерал Гешево, Желъдово, Добринци, Великденче, Илийско и Рогозари след предварителна заявка и организация за работа на място.

Служителите от сектор „БДС“ приеха заявления за 92 лични карти, 45 паспорта и 3 свидетелства за правоуправления на МПС, като беше осигурена възможност за плащане на услугите през ПОС терминални устройства.

Специалната организация за изнесени мобилни екипи за приемане на заявления за лични документи спестява на гражданите време и средства, като осигурява възможност обслужването да се извърши в ненатоварените периоди. До края на месеца се организира такъв вид услуга във фирми в Кърджали. Телефоните за подробна информация и заявки за приемане на заявления за лични документи по институции, предприятия и населени места: 0361/ 69 208 и 0361/ 69 355.

 

 

Изображения

 14 февруари 2020 | 12:32