МВР

Пресцентър

 

22 март 2019

Висока оценка от професионалното ръководство на МВР за дейността на ОДМВР – Плевен през миналата година

Главният секретар на МВР открои добрите показатели при противодействието на телефонните измами и на престъпленията с акцизни стоки

Днес плевенската полиция проведе годишния отчет-анализ за дейността през 2018 година в присъствието на главния секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов и заместник-директора на ГД „Борба с организираната престъпност“ старши комисар Стефан Джолев. Гости на работното съвещание бяха председателят на Общински съвет Плевен Мартин Митев, кметът на общината Георг Спартански, административните ръководители на районните и окръжни прокуратура и съд, както и на Административен съд – Плевен.

Оценката на професионалното ръководство на МВР за дейността на ОДМВР – Плевен през отчетния период е висока. Главен комисар Иванов открои създадената организацията по линия на конвенционалната престъпност, както по отношение на регистрираните престъпления, така и по отношение на повишената разкриваемост. Той отбеляза добрите показатели във връзка с противодействието на телефонните измами и специализираните операции с  установени и иззети стоки без заплатен акциз.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен Ваня Савова подчерта активното сътрудничество между ОДМВР – Плевен и прокуратурата: Постиженията на областната дирекция са безспорни, но усилията трябва да се насочат към разкриване на престъпления в сферата на икономическата престъпност, подкупите, корупцията.

Директорът на областната дирекция старши комисар Красимир Начев благодари на колегите си, че изпълняват своята мисия, въпреки всички трудности, които срещат. „Когато трябва да бъде наложено върховенството на закона, няма малки и големи победи, защото всеки един случай касае човешка съдба, човешки живот“, заяви той по време на прегледа на резултатите от дейността през изминалата година.

През 2018 г. в ОДМВР - Плевен са регистрирани 3524 престъпления при 4455 за  предходната. В структурата на криминалната престъпност на територията на областта преобладаващи са престъпленията против собствеността, с относителен дял от около 42% /намаление с близо 13% в сравнение с 2017 г./, следвани от общоопасните престъпления - към 31%, и  престъпленията против личността - около 5%.

През отчетния период служителите на ОДМВР - Плевен са разкрили 1857 престъпления от общо регистрирани 3524 престъпления, като е постигнат процент на разкриваемост от 52,64% /за 2017 - 52,21%/. Допълнително са разкрити 412 престъпления, регистрирани в предходни периоди, при 382 за отчетния период на 2017 год.

Регистрираните за периода телефонни измами са 21, при 52 за 2017 година. При измамите общо разкриваемостта през миналата година е 41,18 % или с 9,93 % по-висока спрямо 2017 година, от тях при телефонните измами е постигнатата разкриваемост 95,23% /20 разкрити/. Задържани са 20 извършители на престъпната дейност. В резултат на целенасочените действия от служителите на група „Противодействие на телефонните измами“ са възстановени и върнати на жертвите на телефонните измами парични средства в размер около 65 000  лева и златни накити.  

        През 2018 година на територията на областта са проведени множество специализирани операции, в хода на които са установени и иззети следните количества акцизни стоки без бандерол: 163 209 кутии цигари; 5 463 кг тютюн; 1 497 л алкохол; 24 056 л гориво. Заведени са 123 преписки и са образувани 91 досъдебни производства. Съставени са 32 акта за установяване на административно нарушение по ЗАДС. Постигната е разкриваемост от 89,84%, като е отчетено увеличение на разкриваемостта с 11,27 %. По иззети количества акцизни стоки без бандерол през 2018 година ОДМВР – Плевен е на второ място в страната.

         На територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен, през 2018 година са настъпили общо 1209  автопроизшествия, от които 193 тежки пътнотранспортни произшествия със 17 загинали и 255  ранени граждани. В сравнение с 2017 година общо настъпилите ПТП са с 241 по-малко, тежките автопроизшествията със 31 по-малко, загиналите със 6 по-малко, а ранените със 39 по-малко.

Изображения

 22 март 2019 | 13:49