МВР

Пресцентър

 

11 септември 2019

Информация от ГДГП за трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 6 часа

 

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Във връзка с извършване на ремонтно-строителни дейности на ГКПП Златарево движението през пункта ще бъде затруднено в периода 9-14 септември 2019 г.

На границата с Република Гърция, на ГКПП Кулата трафикът е интензивен на изход за леки автомобили.

На границата с Република Турция, на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.

На границата с Румъния, на ГКПП Дунав мост-Русе трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.

 

От съображение за безопасност поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет, от 08.09.2019 г. ще работи само през светлата част на денонощието – от 08:00 ч. до 22:00 ч.

 

От ГД „Гранична полиция“ напомнят на пътуващите

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат представени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

Изображения

 11 септември 2019 | 07:53