МВР

Пресцентър

 

11 юли 2019

Информация от ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 7 часа

 

На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-гръцката граница трафикът е  нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-турската граница трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесовоза товарни на изход.

На българо-румънската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

 

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

 

 

Изображения

 11 юли 2019 | 07:47