МВР

Пресцентър

 

08 юли 2019

Информация от ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 6 часа

 

 

На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-гръцката граница  трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево трафикът е интензивен за излизане на товарни автомобили.

На българо-румънската граница на ГКПП Дунав мост- Русе за лекимобили на вход трафика е интензивен  и ГКПП Дунав мост Видин трафикът е интензивен за излизане на товарни автомобили.

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва да бъдат предстdвени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

 

Изображения

 08 юли 2019 | 18:00