МВР

Пресцентър

 

09 ноември 2019

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 14:00ч.

На границата с Република Сърбия на ГКПП Калотина трафикът е интензивен на изход.

На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.

На всички останали гранични контролно-пропускателни пунктове в страната трафикът е нормален.

От ГДГП уточняват, че от 20:00 ч. на 26.10.2019 г., поради ниското ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща фериботната връзка Оряхово – Бекет, преустановява работа.

 

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат представени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

 

 

Изображения

 09 ноември 2019 | 15:29