МВР

Пресцентър

 

14 юли 2019

Информация на ГДГП за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 09.00 ч.

На българо-сръбската граница трафикът е интензивен на вход на ГКПП Калотина за леки автомобили.

На българо-гръцката граница трафикът е интензивен на ГКПП Кулата на изход за леки автомобили.

На българо-турската граница трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево на изход за леки автомобили.

На българо-румънската граница трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост Русе ,ГКПП Дуранкулак и ГКПП Кардам на вход за леки автомобили.

На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

От ГДГП напомнят: При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предоставени:

•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).

•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

Изображения

 14 юли 2019 | 10:14