МВР

ОД Пловдив

 

17 яну 2019

Възможно е временно затруднение на движението в Пловдив и региона заради транспортирането на извънгабаритен товар

След 7.00 часа утре четири  тежкотоварни автомобила с извънгабаритен товар ще потеглят от северната индустриална зона в Пловдив към Русе. В тази връзка се очаква да бъде затруднено движението по  маршрута: бул. „Васил Априлов“ – ул. „Георги Бенев“ – ул. „Полет“ – Брезовско шосе – с. Войводиново – път ІІ-56 /Пловдив – Стара Загора/– пътен възел „Скобелева майка“ – път І-8 /Пловдив – Хасково/.

От страна на областната дирекция на МВР е създадена необходимата организация превозът да се съпровожда от екипи на сектор “Пътна полиция”.  Напомняме на водачите на моторни превозни средства да бъдат с повишено внимание в посочените пътни участъци и да изпълняват указанията на полицейските служители, за да се избегнат евентуални пътнотранспортни произшествия. 

 

 

Правила за пожарна безопасност при използване на печки на твърдо гориво

През отоплителния сезон и трайното застудяване, характерно за периода се повишава честотата на употреба на отоплителни уреди на твърдо гориво и свързаните с тях инсталации. Обръщаме, Ви специално внимание на тенденцията за нарастващ брой инциденти, като пожари причинени от неправилната им и несъобразена с противопожарните правила, експлоатация. Спазването на долуизброените правила ще снижи до минимум риска от възникването на произшествия от такъв характер.

Използването на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да бъде съобразено с инструкцията на производителя. Горивните камери са изчислени за използване с определен тип гориво и използването на друг вид с по-висока калоричност нанася поражения върху уреда - стените и казанчетата на печките прогарят и увеличават пожарната опасност на уреда.

Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят минимални изисквания за безопасност:

 • Уредът да се поставя на разстояние от горими предмети не по-малко от 50-80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали.
 • Задължително да се поставя негорима подложка под печката.
 • Димоотводните тръби (кюнците) трябва да бъдат укрепени стабилно и съобразени с отстоянието им до горими материали.
 • Печките не трябва да се палят с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта да запалване на другия ден.
 • След ползване на печка на твърдо гориво - трябва да се угаси огъня и да се почисти. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя въглероден оксид - силно токсичният продукт на горенето. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да се почисти горивната й камера!
 • Да не се изхвърля гореща пепел (сгурия) на място в близост до горими отпадъци или в контейнерите за смет!
 • Да не се оставят до отоплителните уреди дрехи и сушене и др. леснозапалими материали.
 • Зиданите печки (камини) трябва да са монтират на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.
 • Да се спазват правилата за съхраняване на горивата - в специално устроени места, които не са в непосредствената близост до помещенията за живеене.
 • Пристроените към къщите навеси, в които се съхраняват въглища трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят!
 • Въглищата трябва да се складират на отделни купчини с височина до 2 метра.

КОМИНИТЕ И ТЯХНАТА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

         Коминът  е елемент от  сградата, чието предназначение е  да отвежда  безопасно продуктите на горене навън в атмосферата. Всяко негово нерегламентирано преустройство, неправилно проектиране или изграждане от материали несответсващи на съответните изисквания, може и практиката доказва, че често довежда до тежки инциденти, свързани със сериозни материални щети и загуба на човешки живот.

       Вентилационната система е различна инсталация, чрез която  най-общо казано се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Използването на вентилационни въздуховоди,  в ролята на  комини  е недопустимо. Те не са предназначени да пренасят продукти на горивни процеси. Често срещани  опасни варианти са и  отдушниците в баните, да се използват за подвключване на абсорбатори, обслужващи уреди за приготвяне на храна.

        - Не трябва да се изгарят в печките неща, които са различни от дървесина и въглища. Всякакъв друг материал,  особено полимерните отпадъци са продукти,  които предизвикват отлагания в комините и са крайно опасни поради своята токсичност и способността им да образуват пожароопасни налепи в коминното тяло. Самозапалванията в непочистените комини са много чести, при което тези отлагания развиват критично голяма температура, която компрометира целостта на конструкцията на  коминните тела, а това води до проникването на токсични и нагрети до висока температура продукти на горенето в помещенията.

         - Отворите към комина трябва да се затварят със стандартни ламаринени розетки. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията. Комините трябва да се почистват периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) от налепи и сажди. Там, където те преминават през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да са специално защитени с негорими материали и измазани отвън и отвътре.

 

 

10 яну 2019

Ст. комисар Атанас Илков: Създадена е необходимата организация за осигуряване на обществения ред и сигурност в Пловдив при откриване на “Европейска столица на културата 2019”

Предвиден е значителен ресурс от полицейски сили и средства за недопускане на нарушения и гарантиране на сигурността по време на официалната церемония за откриване на  “Пловдив – Европейска столица на културата 2019” от 11 до 13 януари. Това обяви на брифинг днес директорът на пловдивската полиция ст. комисар Атанас Илков и даде подробности за предстоящите охранителни мерки  и временни ограничения на движение и паркиране на автомобили през периода в областния град.

В деня на кулминацията на откриващото събитие - 12 януари (събота), от организаторите се очаква десетки хиляди жители и гости на Пловдив да присъстват на мащабен спектакъл на открита сцена на бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”. Предвид необходимостта от завишени мерки за сигурност на масовата проява, за охраната на обществения ред са ангажирани служители от областната дирекция на МВР, Дирекция “Жандармерия” при ГДНП, СОБТ и подразделенията на “Специализирани полицейски сили”  в София и Пловдив.

С помощта на преградни съоръжения е очертан периметърът на събитието,  както и на обособените няколко вътрешни зони - за зрители, официални гости, медии, изпълнители и пиротехника.

Осигурени са мобилни полицейски екипи, които да патрулират около района и в централната градска част, а на подстъпите към зоните за публиката са изградени 23 пропускателни пунктове. На тях ще се извършват щателни проверки  на посетителите и личните им вещи съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. Полицейските служители ще следят стриктно и няма да допускат: лица във видимо нетрезво състояние или маскирани с цел да се затрудни разпознаването им; носене на оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които могат да се използват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети; внасянето на пиротехнически изделия. За да се избегне затруднението и забавянето на осъществявания контрол на пунктовете е препоръчително зрителите да не носят  обемисти багажи.

При охраната на обществения ред ще се използва видеонаблюдение.

Определен ангажимент има и наета от организаторите частна охранителна фирма.

Във вътрешните зони доброволци с отличителни знаци ще упътват посетителите, а при възникнала необходимост ще оказват първа помощ.

За бърза реакция при извънредна ситуация на няколко места около сцената ще бъдат разположени екипи на спешна медицинска помощ и РДПБЗН с необходимата противопожарна и аварийна техника.

Със заповед на кмета на Община Пловдив се въвежда забрана за използване на дронове за заснемане на събитието, с изключение на медията с права за пряко излъчване.

С оглед ненарушаване на мерките за сигурност по време на откриващия спектакъл полицията напомня на живущите в съседство до го наблюдават при затворени прозорци на домовете си.

Поради очакваната интензивност на движението на МПС и с цел осигуряване на безопасността на движението в областния град ще се осъществява засилен и ефективен пътен контрол. Служители на “Пътна полиция” ще патрулират в районите на ключови кръстовища и при необходимост ще предприемат ръчно регулиране за подпомагане на трафика.

В рамките на съботния ден, от 12 часа до приключване на съпътстващите официалното откриване инициативи, в града се въвежда следната временна организация на движение на автомобили:  

- Забранява се преминаването по цялото протежение на бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”, от кръстовището с бул. “Христо Ботев” до кръстовището с бул. “Шести септември”;

- Изходът от Старинен Пловдив и квартал “Капана” се осъществява през ул. “Фредерик Жулио Кюри” към бул. “Шести септември”;

- Спира се движението по ул. “Патриарх Евтимий”, източно и западно от бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”;

- Ограничава се достъпът към бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” от ул. “Граф Игнатиев” и ул. “Цанко Дюстабанов”;

- Забранява се паркирането на автомобили по:

 • ул. “Иван Вазов”, от кръстовището с ул. “Авксентий Велешки” до кръстовището с ул. “Цар Асен”;
 • ул. “Цар Асен” до кръстовището с ул. “Цанко Дюстабанов”;
 • ул. “Д-р Г.М. Димитров”, от кръстовището с ул. “Цар Асен” до кръстовището с ул. “Крали Марко”;
 • ул. “Крали Марко”.

В тази връзка за улеснение на гостите на града са определени буферни паркинги, към които водачите ще бъдат насочвани от полицейски служители.

09 яну 2019

РДПБЗН - Пловдив със съвети за пожарна безопасност при използване на уреди с газово гориво

Само в рамките на седмица от началото на новата година в регион Пловдив са възникнали два инцидента при употреба на газови бутилки - с жертва и сериозно пострадал. В тази връзка и за предотвратяването на случаите от такъв характер, РДПБЗН - Пловдив напомня основни правила при използването на уреди с газово гориво  (пропан-бутан):

 - НИКОГА не поставяйте бутилката в тавански помещения, мазе или в близост до вентилационни отвори, монтирани на пода. В случай на изтичане, пропан-бутанът се събира в местата под нивото на терена и може да образува там експлозивни смеси.

 - НИКОГА не оставяйте бутилката в близост до източници на топлина, защото налягането в бутилката ще се повиши. Бутилките да се инсталират винаги в помещения, където се осъществява добра вентилация. Вратата на помещението трябва да се отваря навън. В затворени помещения не се позволява монтиране на уреди без термозащита. Основната цел на термозащитата е да прекъсне притока на газ при евентуално изгасяване на пламъка. При голяма консумация изгорелите газове трябва да се отвеждат навън посредством комин. Забранено е наличието на повече от две бутилки - работна и резервна, в помещение. Когато не ползвате газовата бутилка за продължителен период, изнесете я навън.

- ВИНАГИ използвайте и складирайте бутилките във вертикално положение.

Ползване на газови уреди:

    При закупуване на газови уреди се информирайте какво налягане трябва нормално да осигурите и закупете съответен редуцир-вентил ( основната му функция е да подава постоянно и определено налягане към уреда). Това е от изключителна важност за добрата работа на уреда.  НИКОГА не се опитвайте да модифицирате редуцир-вентила.  Внимателно прочетете инструкциите за експлоатация, относно използвания  уред.  Убедете се, че е с вградена термозащита, задължителна за употреба на газови уреди в затворени помещения.

Поддръжка:

    Като всеки друг уред, газовите уреди се нуждаят от редовна почистване и технически преглед. В идеалния случай, газовите печки, газовите бойлери трябва да се преглеждат веднъж годишно за безопасност и продължителна употреба. Вижте адресите и телефоните на сервиза посочен в гаранционната Ви карта. Пазете я и ползвайте само квалифицирани техници за сервиз и поддръжка на уреда.

Вентилация:

    Всички горивни процеси изискват наличие на кислород, така че трябва да има вентилация, която да осигури достатъчен приток на пресен въздух за ефективна и безопасна работа на Вашата инсталация.

ВНИМАНИЕ: ВСЕКИ ОПИТ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ /ПРИСПОСОБЯВАНЕ/ НА ГАЗОВ УРЕД ИЛИ ОБОРУДВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСЕН!

НА КАКВО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ

    Гуменото уплътнение на вентила да е в добро състояние. Много важно е да се постави правилно редуцир-вентила за да се осигури херметичност на връзката. В зимни условия е възможна липса на налягане (необходимо темпериране), заледяване на вентила (да се облее с топла вода). Пристягащи скоби - дали са много натегнати, до степен прерязването на маркуча?  Маркуч - пътят на гъвкавия маркуч възпрепятстван ли е, т.е. дали същия се прегъва?.  Уред - дюзите замърсени, запушени ли са? Термозащитата в ред ли е?  Обърнете се към лицензиран сервиз за ремонт на газови уреди, при непълно изгаряне.

Забранено е нагряването на бутилката с открити пламъци или нагревателни уреди!  Пазете завеси и пердета далеч от пламъка на газовия уред.  НИКОГА не оставяйте без надзор работещ газов уред.  Не оставяйте деца да манипулират бутилката или газовите уреди.

Как се образува CO(въглероден оксид)?

    Въглероден оксид се образува при непълно изгаряне на газообразни, течни и твърди горива. Основна причина за появата му при ползването на газови уреди е лоша инсталация, настройка или недобро поддържане на същите. Образуването на СО може да се дължи също и на недостатъчна вентилация, ако отдушниците са блокирани или уреда /инсталацията/ не работи правилно. Какви са индикаторите за наличие на СО?: -  Жълти или  кафяви петна около и по повърхността на уреда. -  Усилване на пламъка от време на време. - Увеличена кондензация от вътрешната страна на прозорците.

Трябва да помните, че СО не може да бъде разпознат със сетивата на човека. За да сте сигурни и в безопасност, газовите уреди и инсталации трябва да са инсталирани, поддържани и проверявани от оторизирано лице.

Няколко индикации за опасност при употреба на газови отоплителни печки: - ако пламъка /горенето/ не е равномерно; ако плочите са повредени напукани, прогорени, уплътненията между тях са с нарушена цялост; ако виждате над тях синя мъгла; ако страдате от главоболие докато ползвате уреда.

Как да реагираме:  

    Изключете уреда, инсталацията. Отворете вратите и прозорците и проветрете помещението. Посетете веднага личния си лекар, повикайте оторизирано лице да прегледа газовия уред /инсталация/. Газовите печки трябва да се преглеждат преди всеки отоплителен сезон. При съмнения за непълно изгаряне, повикайте оторизиран техник.

ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА ГАЗ, НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛ.112!

08 яну 2019

ЗА ОД НА МВР

Полезна информация