МВР

ОД Пловдив

 

05 февруари 2020

Предстои подмяната на свидетелствата за управление на МПС за 55 000 души от областта

Заявления за подмяна на свидетелствата за управление на МПС, жителите на област Пловдив могат да подават във всяко районно управление на територията на Областната дирекция. Документите  могат да бъдат подновени поради изтичане срок на валидност или изтекъл такъв, при промяна на фамилия и транслитерация- когато има разлика при изписването на името с латински букви. В районните  полицейски управления може да бъде заявено и преиздаване на дубликат - в случай, когато документът е изгубен. В този случай валидността на новоиздадения документ е със същия срок като на оригинала. При подмяна на шофьорската книжка трябва да бъде приложено медицинско свидетелство. В случаите за категория „В“ то се издава  от личния лекар, а за останалите  категории – от лекарска комисия. На място се попълва  заявление , предоставя се  стария документ и квитанция за платена такса.  На място може да платите и през ПОС терминално устройство.  Цената на обикновената услуга е 25 лева.  Документът ще бъде изготвен за 30 дни.
В случаите когато предстои първо издаване на СУМПС или искате бърза поръчка ще трябва да подадете документите си в сектор „Пътна полиция“ Пловдив. В този случай времето за издаване на документа е до 10 дни, а цената - 50 лв. Адресът на Пътна полиция - Пловдив  е ул. „Напредък“ № 2, а работното време е от понеделник до петък - от 8,30 до 17,00 ч. 
С цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления съветваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за тяхната предсрочна подмяна.

Изображения

 05 февруари 2020 | 14:58