МВР

ОД Пловдив

 

22 март 2020

ОДМВР Пловдив съветва: Използвайте порталът за e-услуги

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,
във връзка с предприетите мерки за намаляване на потенциалните рискове за здравето на гражданите, Областна дирекция на МВР Пловдив ви уведомява, че в случаи на неотложност можете да заявите или получите административни услуги по електронен път на адрес: https://е-uslugi.mvr.bg.
        Чрез портала за електронни административни услуги на МВР  можете да заявите:
       - Издаване на лични карти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
      - Издаване на паспорти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
       - Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването и ползването на български лични документи
       - Важно е да знаете какви са условията за подаване на заявления по електронен път. Необходимо е да притежавате валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис. Задължително е да имате валиден постоянен адрес на територията на Република България. Трябва да притежавате български личен документ, издаден по заявление подадено лично до 59 месеца преди подаване на електронното. Друго изискване за ползване на услугите по електронен път е да няма промяна на името ви, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения в образа. 
          Припомняме, че във връзка със създалата се извънредна ситуация на заседание на Министерски съвет бе съобщено, че срокът на изтичащите лични документи се  удължава с шест месеца.

 

 

Изображения

 26 март 2020 | 12:33