МВР

ОД Пловдив

 

Срокът на близо 200 000 български документи за самоличност на жители на Пловдивска област изтича през 2020 г.

27 ное 2019

Областната дирекция на МВР призовава гражданите да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна

Според статистиката на Дирекция “Български документи за самоличност” към МВР, през 2020 г. изтича срокът на 87 292 лични карти, 52 650 паспорта и 55 622 свидетелства за правоуправление на граждани с постоянна адресна регистрация на територията на Пловдивска област. С тези данни областната дирекция на МВР се очертава като най-натоварената след СДВР  по отношение на очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи /БЛД/.

С оглед избягване на значителни опашки и напрежение пред гишетата на звената “Български документи за самоличност” през идната година, както и за цялостното  улеснение на  административното обслужване по това направление, от ръководството на ОДМВР – Пловдив е създадена необходимата организация и предприети комплекс от мерки.  

В тази връзка призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.

Напомняме и за действащата мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Пловдив могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или  паспорт за обикновена услуга (до 30 дни) във всяко едно звено “Български документи за самоличност” на областната дирекция на МВР. Службите се намират в шестте районни управления в Пловдив и районните управления в Асеновград, Карлово, Първомай, Раковски, Стамболийски, Труд и Хисаря. Със същия срок там могат да бъдат подмени и свидетелства за правоуправление на МПС, на които изтича валидността, а в останалите случаи – в сградата на сектор “Пътна полиция” на ул. “Напредък” № 2. В шестте районни управления в Пловдив е въведена и бърза услуга  /до 3 работни дни/ за издаване на лични карти и паспорти, а в сектор “Български документи за самоличност” на ул. “Волга” № 70 продължават да се приемат и експресни документи /до 8 работни часа/. Готовите лични документи се получават в същото звено БДС на ОДМВР – Пловдив, където е подадено заявлението.  

Също така всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт и чрез през портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.  

ОДМВР – Пловдив е в готовност да осъществи и прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

 04 декември 2019 | 10:51