МВР

ОД Пловдив

 

07 юни 2021

Подменихте ли изтичащите лични документи?

До края на юни изтича валидността на 13 500 лични карти, 12 000 шофьорски книжки и 15 000 паспорта

Жителите на Пловдив и областта, които имат постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Пловдив, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи – лична карта, паспорт или СУМПС във всяко едно от 13-те звена на сектор БДС с обикновена услуга/ до 30 дни/.  Без значение от постоянни адрес всеки заявител може да посети най- близкото до него районно управление, в което се намира паспортната служба.  Единствено ако искате да се възползвате от експресна услуга, задължително трябва да посетите звеното на улица „Волга“ в областния град.  В момента всички звена работят без прекъсване от 08.30 до 17.30 часа, като при необходимост могат да преминат към удължено работно време. За улеснение на гражданите в най - натовареното звено в Първо РУ работи и трето гише за връчване на готовите документи. Изтичащи до края на годината са 63 500 лични карти, 36 300 паспорта и 38 700 шофьорски книжки.  За издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга, притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от услугата чрез   „Портал  за  електронни  административни  услуги  на   Министерството  на  вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg . Готовите лични документи се получават в звеното където е подадено заявлението. Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис чрез сайта на Министерството на външните работи. С подробностите и условията може да се запознаете на адрес:   https://www.mfa.bg/bg/news/28436 

 

Изображения

 07 юни 2021 | 10:28