МВР

ОД Пловдив

 

19 януари 2021

Пловдивската полиция със засилено присъствие в малките населени места в областта

Със засилено полицейско присъствие  в областта, пловдивската полиция ще гарантира сигурността на живеещите в малките населени места, отдалечени от големия град. Изпълнението на тази задача изисква целенасочена и активна работа, полицейско присъствие и непрекъснат контакт с местните хора, с кметове и кметските  наместници. Ефективно присъствие, наблюдение, както и контрол върху криминалния контингент цели да осигури спокойствие и бърза реакция в момент на необходимост. Липсата на възможности за трудова ангажираност и социалната изолация на цели обществени групи и слоеве от  населението са най- честите причини за влошаване на криминогенната обстановка в по- отдалечени  населени места. Застаряването на населението и обезлюдяването допълнително улеснява извършването на посегателства срещу личността и имуществото на тази категория  хора.  През изминалата година ОД на МВР Пловдив предприе широко мащабна акция със специализирани  полицейски операции в малките и отдалечени населени места, които вече дават своя положителен резултат върху нивото на битовата престъпност. Значително е намалението на престъпленията против собствеността- при регистрирани 2 867 престъпления през 2019г, през изминалата година този род престъпни деяния са били 2 651. Положителен момент в работата по линията е намаляването на броя грабежите и повишаването на тяхната разкриваемост. Справка сочи, че през 2019г са образувани 106 заявителски материала по линията, а през 2020 година заявените престъпления от тази група са 98. Намалял е и броя на регистрираните кражби- през 2020г са регистрирани 1782 деяния от вида, само година по- рано те са били 2018. Върху интензитета на работа през изтеклата година съществено влияние оказаха въведената противоепидемична обстановка и засиления полицейски контрол. Предвид посочените резултати, основен приоритет в работата на служителите на реда в Пловдивска област, ще бъде гарантирането на спокойствие и сигурност на жителите в малките и отдалечени населени места, чрез засилено полицейско присъствие.

Повече полиция в малките селища

Изображения

 20 януари 2021 | 12:18