МВР

ОД Пловдив

 

Нови началници на две районни управления в областната дирекция на  МВР

09 сеп 2021

Със заповед на министъра на вътрешните работи на титулярната длъжност началник на РУ – Първомай е назначен Георги Георгиев, който до момента временно ръководеше управлението. Роден е през 1975 г. в Първомай. Има завършено висше образование по специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ в Академията на МВР. Целият му 23-годишен стаж в системата на вътрешното ведомство преминава в полицейското управление в родния град. Последователно е заемал длъжностите полицай, районен инспектор и разузнавач, а през 2016 г. оглавява група „Криминална полиция“.

Ръководството на Шесто РУ в Пловдив поема главен инспектор Димитър Костов. Изпълнението на функционалните задължения на тази длъжност са му възложени със заповед на директора старши комисар Димитър Балев.

Димитър Костов е роден през 1982 г. в Панагюрище. През 2005 г. завършва висше образование по специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ в Академията на МВР и започва работа като дознател в Първо РУ – Пловдив. По-късно става разузнавач в Полицейски участък Първенец към същото районно управление, а през 2016 г. временно е преназначен за негов началник.

Главен инспектор Георгиев и главен инспектор Костов са награждавани многократно за съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи.

 09 септември 2021 | 11:47