МВР

ОД Пловдив

 

04 октомври 2021

И този месец мобилни полицейски екипи ще бъдат в помощ на хората в малките и отдалечени населени места в Пловдивска област

Графикът за посещения на служителите стартира от утре, 5 октомври

Постоянното полицейско присъствие в малките и отдалечени населени места на територията на областта продължава да бъде организирано и да се провежда по предварително утвърден график от директора на пловдивската дирекция на МВР. През м. октомври мобилните екипи, в състава на които влизат служители от отделите "Охранителна полиция", "Криминална полиция" и "Икономическа полиция", ще проведат срещи с представителите на местната власт и жителите на съответните селища на следните дати:

1. На 05.10.2021 г.,  на територията на 01 РУ Пловдив - с. Марково, с. Първенец, с. Храбрино, с. Брестник, с. Брани поле, с. Белащица.

2. На 07.10.2021 г., на територията на  РУ – Асеновград - с. Червен, с. Долнослав, с. Тополово, с. Катуница, с.Караджово, с. Болярци.

3. На 12.10.2021 г.,  на територията на  РУ – Карлово - с. Мраченик, с. Куртово, с. Дъбене, с. Войнягово, с.Певците, с. Столетово.

4. На 14.10.2021 г., на територията на  РУ – Стамболийски - с. Златитрап, с. Брестовица, с. Скобелево, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Устина.

5. На 19.10.2021 г., на територията на РУ – Хисар - с. Мало Крушево, с. Кръстевич, с. Беловица, с. Ръжево Конаре, с. Дълго поле, с. Житница.

6. На 21.10.2021 г., на територията на РУ – Първомай - с. Виница, с. Татарево, с. Дълбок извор, с. Караджалово, с. Бяла река, с. Православен.

7. На 26.10.2021 г., на територията на  РУ – Раковски - с. Чехларе, с. Дрангово, с. Златосел, с. Върбен, с. Стрелци, с. Пъдарско.

8. На 28.10.2021 г., на територията на РУ – Труд - с. Рогош, с. Трилистник, с. Скутаре,

с. Малък чардак, с. Голям чардак, с. Любен.

Изображения

 04 октомври 2021 | 09:15