МВР

ОД Пловдив

 

График за посещение на населени места от мобилни екипи на ОДМВР – Пловдив през месец август 2019 г.

30 юли 2019

Мобилни екипи от служители на отдел "Охранителна полиция" и секторите "Икономическа полиция" и "Криминална полиция" ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в Пловдивска област, както следва:

1. На 06.08.2019 г. на територията на 01 РУ – Пловдив - с. Марково, с. Белащица, с. Брани поле, с. Бойково, с. Ситово, с. Лилково.

2. На 08.08.2019 г. на територията на РУ – Асеновград - с. Козаново, с. Златовръх, с. Нови извор, с. Боянци, с. Моминско, с. Караджово.

3. На 13.08.2019 г. на територията на РУ – Карлово - гр. Клисура, с. Розино, с. Богдан, гр. Баня, с. Домлян, с. Соколица.

4. На 15.08.2019 г. на територията на  РУ – Стамболийски - с. Оризари, с. Кадиево, с. Йоаким Груево, с. Ново село, с. Триводици, с. Цалапица.

5. На 20.08.2019 г. на територията на РУ – Хисар - с. Беловица, с. Кръстевич, с. Мало Крушево, с. Долна махала, с. Чернозем, с. Ръжево.

6. На 22.08.2019 г. на територията на РУ – Първомай - с. Градина, с. Крушево, с. Добри дол, с. Караджалово, с. Виница, с. Татарево.

7. На 27.08.2019 г. на територията на  РУ – Раковски - с. Белозем, с. Чалъкови, с. Стряма,с. Чехларе, с. Зелениково, с. Дрангово.

8. На 29.08.2019 г. на територията на РУ – Труд - с. Царацово, с. Радиново, с. Костиево,с. Церетелево, с. Царимир, с. Неделево.

 

 30 юли 2019 | 15:15