МВР

ОД Пловдив

 

15 май 2020

В ход е кандидатстудентската кампания за прием в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г.

Кандидатите за курсанти подават документи в срок до 3 юни 2020 година

За пореден път Академията на МВР отваря врати за прием на курсанти, студенти и докторанти. Специалностите за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в редовна форма на обучение във факултет „Полиция“ и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“. 
Кандидатите подлежат на специализиран подбор – медицинско изследване; проверка на физическата годност; психологическо изследване, състоящо се от тест за интелигентност, личностен въпросник и психо-диагностично интервю.
Информация, свързана с кампанията, както и документите, необходими за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на Академията на МВР: www.mvr.bg/academy

Изображения

 05 юни 2020 | 15:19