МВР

ОД Пловдив

 

26 март 2020

Валидността на личните карти и шофьорските книжки се удължава със шест месеца

Документите ще важат само на територията на страната

Удължава се със 6 месеца срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки. Документите обаче, ще могат да бъдат използвани само на територията на страната. Гражданите, на които им предстои пътуване, могат да подадат заявление от секторите "Документи за самоличност", които продължават да работят. Живеещите в чужбина могат да използват консулските служби на съответната страна. През юни и агуст се очаква пик на хората, на които предстои подмяна на личните документи.  Със ШЕСТ шесеца се увеличава и срока на валидност на документите на граждани от Европейския съюз, които пребивават на територията на България. Същото важи и за постоянно пребиваващите чужденци от други страни. С ДВА месеца се удължава и валидността за разрешителните за оръжия. 

Изображения

 26 март 2020 | 12:29