МВР

ОД Пловдив

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от ОДМВР – Пловдив, при следните условия:

08 юни 2018

Обява

Заповед

 17 септември 2018 | 13:48