МВР

ОД Пловдив

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.”Напредък” № 2, в сектор „Пътна полиция“

28 сеп 2018

Обява КАТ

Заповед търг

 21 декември 2018 | 10:54