МВР

ОД Пловдив

 

Разрешения за пребиваване

1. Продължително пребиваване

Образец заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България

 

2. Продължително и постоянно пребиваване на граждани на Европейския съюз и членове на техните семейства

Образец заявление за продължително пребиваване в Република България на граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Образец заявление за постоянно пребиваване в Република България на гражданин на Европейския съюз и членовете на техните семейства

 

3. Постоянно пребиваване

Образец заявление за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България (doc)

 

4. Дългосрочно пребиваване

Образец заявление за предоставяне на статут на дългосрочно пребиваващ чужденец в Република България

 

5. Краткосрочно пребиваване

Образец заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България

 

6. Събиране на семейства

Образец заявление за събиране на семейство

 

7. Лице без гражданство

Образец заявление за предоставяне на статут на лице без гражданство