МВР

ОД Плевен

 

Възникналите произшествия и дейността на служителите от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУПБЗН) – Плевен през месец юли 2014 година

05 авг 2014

През месец юли 2014 година районните служби за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) и група „Спасителна дейност (ГСД)” към ОУПБЗН-Плевен са взели участие в ликвидирането на 116 произшествия, срещу 104, за същия период на 2013 г., от които:

 23 май 2017 | 16:56