МВР

ОД Плевен

 

Приемане на граждани и служители на МВР

Приемни дни за граждани и служители на МВР


• Директор на РДПБЗН-Плевен – понеделник от 15.00 до 17.00 часа, а при отсъствие – от определения да го замества държавен служител;
• Началник  на сектор „П и КД” в РДПБЗН-Плевен – вторник от 15.00 до 17.00 часа;
• Началник  на сектор „ПГ и СД” в РДПБЗН-Плевен – вторник от 15.00 до 17.00 часа;
• Началници на РСПБЗН към РДПБЗН-Плевен – сряда от 15.00 до 17.00 часа.

Записването за прием се осъществява при дежурният служител от група „ОЦ“ при РДПБЗН-Плевен или на телефони 064/802-221, 064/864-416 – за директора на РДПБЗН-Плевен и началниците на сектори в РДПБЗН-Плевен.
Записването за прием на началниците на РСПБЗН се осъществява в съответните РСПБЗН или на телефони,  както следва:
- за РСПБЗН-Плевен – на телефони 064/802-221 или 064/864-263;
- за РСПБЗН-Левски – на телефон 0650/82-225;
- за РСПБЗН-Белене – на телефон 0658/31-363, 064/864-684;
- за РСПБЗН-Никопол – на телефон 06541/20-42, 064/864-677;
- за РСПБЗН-Гулянци – на телефон 06561/21-21, 064/864-641;
- за РСПБЗН-Кнежа – на телефон 09132/20-61, 064/864-648;
- за РСПБЗН-Червен бряг – на телефон 0659/92-222, 064/864-681.
По преценка на директора на РДПБЗН-Плевен и началниците на РСПБЗН, както и в неотложни случаи, гражданите могат да бъдат приемани и извън приемния график.