МВР

ОД Плевен

 

Заплащане на административните услуги


Банкова сметка на РДПБЗН – Плевен

 

Заплащането на административните услуги се извършва по банков път, по сметка на  Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси:

Банкова сметка на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен
Банка: ОББ АД гр.Плевен
IBAN: BG96UBBS80023112509310
Булстат: 129010972
 
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси