МВР

ОД Плевен

 

Достъп до обществена информация

Приемане на заявления


Достъп до обществена информация в РДПБЗН - Плевен се предоставя по редa, предвиден в Закона за достъп до обществена информация, съгласно Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити /по образец/.

Заявления по Закона за достъп до обществена информация се получават:
- на гише административно обслужване в  помещение "Деловодство" в сградата на РДПБЗН - Плевен на адрес:
гр. Плевен, ул. "Св. Св Кирил и Методий" № 31, тел.064/864 416;
- по пощата на адрес: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Плевен;
гр. Плевен, ул. "Св. Св Кирил и Методий" № 31, П.К.283;
- по електронен път, изпратено на електронна поща с адрес - [email protected];
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа

- в структурните звена на РДПБЗН - Плевен, както следва:

1. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Плевен
гр. Плевен, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 31, п.к. 5800,  тел.064/864 263
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа

2. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Левски
гр. Левски, ул. "Патриарх Евтимий" № 43; тел: 0650 / 8 08 40, 064/864 840
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа

3. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Белене
гр.Белене, бул. "България" № 50,  п.к. 5930, тел. 0658/3 13 63, 064/864 684
електронна поща: [email protected]
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа

4. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Никопол
гр.Никопол, пл. "Европа" № 3, тел: 06541/20 42, 064/864 677
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа

5. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Гулянци
гр. Гулянци, ул. "Идустриална" № 10, п.к. 5960, тел. 06561/21 21, 064/864 641
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа

6. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Кнежа
гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" №1, п. к. 3230, тел: 09132/20 61, 064/864 648
електронна поща: [email protected]
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа

7. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Червен бряг
гр.Червен бряг, ул. "Георги С. Раковски" № 8, п.к 5980; тел: 160, тел: 0659/9-22-22, 064/864 681
Работно време:  сутрин      08:30 часа  до 12:00 часа
                         следобед 13:00 часа  до 17:30 часа