МВР

ОД Плевен

 

Противопожарни правила по време на коледните и новогодишни празници

20 ное 2007

Как да недопуснем пожар:
1. Поставете елхата далеч от пердета и други горими материали.
2. Използвайте фойерверки само на открито.
3. Използвайте само стандартни електрически устройства с доказан произход. При използване на нестандартните електрически крушки и инсталации има голяма вероятност от възникване на късо съединение, което е причина за голям брой пожари.
4. Проверете дали не сте оставили горими материали на място, където могат да бъдат подпалени от паднали върху тях фойерверки, бенгалски огньове и други пиротехнически средства.
5. Проверете изправността на готварските и отоплителни уреди и ги използвайте само на безопасно разстояние от горими материали.
6. Грижете се за изправността на електрическата, газовата и другите инсталации в дома си.
7. Обяснете на децата за опасността, която съществува при игра с огън.
8. При украсяване на елхата внимавайте за използването на горими материали (памук, хартия и др.), тъй като те лесно могат да се подпалят от електрическите крушки и други източници на топлина.
9. Не оставяйте елхата без наблюдение, когото по нея са запалени свещи, бенгалски огньове, електрически крушки.
10. Изхвърляйте фойерверките и бенгалските огньове само след като се убедите, че са изгаснали и че на мястото, където ги изхвърляте няма горими материали.
11. Не оставяйте домакинските и нагревателните уреди продължително без наблюдение.
12. Не позволявайте на децата да си играят с кибрити, запалки, бенгалски огън и други подобни.

 23 май 2017 | 16:56