МВР

ОД Плевен

 

Действие при пожар

20 ное 2007

1. Запазете спокойствие.
2. Съобщете за пожара на телефон 112, като обясните накратко:
            - къде е пожара – адрес и местоположение;
            - има ли хора в опасност.
            - какво гори.
            - кой се обажда.
3. Ако имате възможност и знаете как да действате с противопожарните уреди може да пристъпите към гасене на пожара, но неправете компромис със собствената си безопасност.
4. Ако нямате възможност да извършите гасене - напуснете по най-бързия начин горящото помещение, като затворите вратата му.
5. При евакуацията използвайте най-краткия, надежден и безопасен път. Не използвайте съоръжения с електрическо задвижване (асансьори, врати за чийто отваряне е нужно електричество), тъй като при пожар вероятността за автоматично изключване на електричеството е голяма и може да се окажете блокирани в горящата сграда или помещение.
6. При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете на дихателните си органи (носа, устата) мокра кърпа, движете се с приведено ниско към пода тяло, където димът е по рядък и се опирайте по стената.
7. Ако пътя Ви за евакуация е блокиран останете в банята, а при невъзможност да стигнете до нея - в някоя от стаите.
8. Уплътнете пролуките около вратата с мокри хавлии, чаршафи, одеяла парцали и други подобни. По този начин ще забавите проникването на  продуктите на горене  в помещението, където се намирате.
9. Покажете се на прозореца за да бъдете забелязани и за да можете да дишате чист въздух. Ако е невъзможно да използвате прозорец пуснете чешмата силно, доближете устата си до повърхността на водата и дишайте. Непосредствено над повърхността на водата концентрацията на кислород е най-голяма и е достатъчна за протичането на жизнените процеси, дори и при задимяване на помещението.
10. При възникване на пожар в електрическата инсталация е необходимо най-напред да се изключи електрическия ток от етажното ел. табло и след това да се пристъпи към пожарогасене.
11. При възникване на пожар в нафтови и газови уреди трябва първо да се спре притокът на гориво и след това да се пристъпи към пожарогасене.
12. При пожар от ел. консуматори, да се изключи електрическия ток от ел.-таблото и да се пристъпи към пожарогасене.
13. Ако се запалят дрехите ви - не бягайте,-иначе ще разгорите огъня, веднага ги съблечете, ако не можете, тогава ги загасете. Най-често това става като я залеете с вода (не винаги е на разположение в този момент), пясък, покриете горящата дреха с друга с цел да задушите огъня,  или  легнете на пода по онази страна която гори и го задушете, чрез търкаляне, търкане, зариване в земята. Ако гори друг човек, бутнете го на земята и го изгасете.

 23 май 2017 | 16:56