МВР

ОД Плевен

 

Противопожарни мерки при използване на уреди работещи с газ пропан-бутан

20 ное 2007

Пропан-бутанът е лесно втечняващ се газ, който в бутилките се съхранява в течно състояние под налягане. Представлява безцветен газ, около два пъти по-тежък от въздуха. От съображение за безопасност пропан-бутана за битови нужди се одозира (придобива определен мириз) – миризмата му е на чесън.
Температурата на самовъзпламеняване е 400-450 °С. Такава топлинна енергия притежават всички източници на открит огън (клечка кибрит, цигара) поради което при изтичане на газ опасността от възникване на пожар или взрив е голяма.
Пропан-бутана не е отровен, но поради факта че е по-тежък от въздуха, в затворено помещение измества въздуха, което предизвиква задушаване.
Не е желателно газовите бутилки да се поставят в трудно проветрими помещения намиращи се под нивото на околния терен. В тях, при условие че изтече газ и се получи експлозия, разрушенията и последствията ще са много по-големи.
За избягване на злополуки особено внимание трябва да се обърне на газовата бутилка:
- трябва да се пази от механични удари и повреди;
- не бива да се нагрява - при повишаване на температурата в бутилката над допустимата работна граница  +40 °С пропан-бутанът почва бързо да се изпарява и преминава от течно в газообразно състояние. Това води до увеличаване на налягането в бутилката, а то от своя страна до взривното й разхерметизиране. За предпазване на бутилката от топлинно въздействие е необходимо тя да е отдалечена от отоплителни уреди, върху нея да не попадат слънчеви лъчи, абсолютно забранено е подгряването на бутилки със сгъстени или втечнени газове.
След всяка смяна на бутилката и ремонт на газовия уред е необходимо да се провери за евентуално изтичане на газ. За целта се използва сапунен или друг пенещ се разтвор с който се намазват свръзките и редуцир вентила. Ако се появят мехурчета, това означава че изтича газ. Незабавно трябва да се пристъпи към проветряване на помещението, а уреда да не се използва до отремонтирането му от компетентен орган.
При усещане на специфичната миризма на газ е необходимо да се вземат незабавни мерки за проветряване на помещението и отстраняване на повредата.
Ако въпреки взетите мерки за безопасно използване на уредите работещи с газ, се появи пламък на някое необичайно място, изгасяването му става, като първо се спре подаването на газ, а после върху пламъка се постави намокрена кърпа или плат.

 23 май 2017 | 16:56