МВР

ОД Плевен

 

Действия за предотвратяване пожари в пътни превозни средства

20 ное 2007

Пожарите в автомобилния транспорт са едни от най-често срещаните в наши дни, което се дължи на постоянно увеличаващия се автопарк.
Причините за възникване на пожари в автомобили могат да се класифицират на:
- неизправност в електрическата инсталация;
- неизправност в хранителната система (системата за подаване на гориво);
- при ремонт;
- при зареждане на автомобилите с гориво.
За да се предотврати възникването на пожар в автомобила е необходимо:
- електрическата инсталация да е добре укрепена и да не преминава през остри ръбове ( за да се предотврати нарушаването на изолацията)
- проводниците да се свързват към консуматорите на електрическа енергия с помощта на стандартни приспособления;
- предпазителите на електрическата инсталация да са стандартни;
- хранителната система да е добре укрепена.
За предотвратяване на пожари в района на бензиностанциите е необходимо:
- превозните средства да влизат на собствен ход;
- при зареждане да се спазва определеното разстояние между автомобилите;
- отворите на резервоарите да се затварят плътно със стандартни капачка.
Забранено е съхранението и транспортирането на наелектризиращи се леснозапалими течности в съдове изработени от материали които не са електропроводими и такива, чиято цялост може да бъде лесно нарушена. Опасността се поражда от факта че при източване или пълнене на съда с гориво е много вероятно да се създаде разряд на образувалото се статично електричество, който във всички случаи е достатъчно мощен за да предизвика възпламеняване на отделените от течността пари.
Пожарната опасност при извършване на газо или електрозаварки по автомобила се обуславя от факта, че при тяхното извършване са налице елементи с висока температура (отделените искри и заварявания метал), достатъчна за възпламеняване на горими материали разположени в близост.
Началния период от възникване на пожар в автомобил се характеризира с бавна скорост на разпространение (изключение правят умишлените пожари),ето защо винаги в автомобила трябва да имаме изправен и леснодостъпен пожарогасител!

 23 май 2017 | 16:56