МВР

ОД Плевен

 

Правила за пожаробезопасно използване на електрически уреди и инсталации

20 ное 2007

Всяка година около 1/6 от пожарите в жилищни домове възникват вследствие на неправилно използване на електрическите уреди или инсталации.
При претоварване на електрическите инсталации ( включване на консуматори с мощност превишаваща значително оразмерената мощност за съответната инсталация) в проводниците започва да се отделя значително количество топлина, способна да възпламени изолацията на проводниците или други горими материали разположени в близост.
За предотвратяване на пожари от електрическите инсталации е необходимо:
- да се използват стандартни предпазители ;
- електрическите инсталации да са реализирани със стандартни и качествени проводници;
- мощността на включените в електрическата мрежа консуматори да съответства на оразмерената мощност на съответната мрежа;
- да се използват стандартни електро уреди.
Късото електрическо съединение се посочва като една от най-честите причини за пожар. При него през проводниците протича ток със значителна големина, който притежава електродинамично и топлинно действие, което води до възпламеняване на изолацията, а от там и до пожар. Най-често късото съединение се дължи на лошото качество на изолацията на проводниците.
Мерките за предотвратяване на къси електрически съединения са:
- да не се претоварват електрическите мрежи и съоръжения;
- да не се монтират проводници с лоша изолация;
- електрическите проводници и изолацията им да се пазят от механични повреди;
- изпълнението на връзките в електрическите инсталации да става със стандартни съоръжения (устерклеми и др.).
За недопускане на пожари от електронагревателни прибори е необходимо да се спазват следните изисквания:
- котлоните, ютиите, поялниците и другите нагревателни прибори да се поставят на негорими поставки;
- разстоянието от нагревателните прибори до горими материали да е най-малко 80 см.
- след приключване на работното време, котлоните и другите нагревателни уреди да се поставят на определените за целта места;
- важно условие за предотвратяване на пожари е след края на работния ден всеки работник да оставя пожарообезопасено работното си място.

 23 май 2017 | 16:56