МВР

ОД Плевен

 

Стартира акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя”, посветена на Деня на детето – 1 юни 2017 година

31 май 2017


Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя” стартира на 1 юни и ще продължи до 31 август 2017 година.  Целта е ограничаване на причините и условията за настъпване на пътнотранспортни произшествия с пострадали или загинали деца през лятната ваканция и намаляване броя на пътните инциденти.
Създаването на сигурна среда за живот на децата е един от приоритетите на страната ни. Само през 2016 година броят на децата, загинали при тежки ПТП е 36, - за 2015 броят е бил 29, със 7 по-малко, а ранените – 1160 /за 2015 година броят е бил 1088, със 72 по-малко/. По вид на участник в ПТП травматизмът сред подрастващите през 2016 година е както следва:
- Пътници – 26 загинали и 630 ранени /за 2015 година – 13 загинали и 478 ранени/;
- Водачи – 6 загинали и 180 са ранени /за 2015 година – 3 загинали и 191 ранени;
- Пешеходци – 4 загинали и 350 ранени /за 2015 година – 13 загинали и 419 ранени/.
Загиналите деца – пътници в ППС през 2016 година са два пъти повече в сравнение с предходната година; с 1.31 пъти се е увеличил и броят на ранените от тази категория. През 2015 година загиналите деца – пътници са били два пъти по-малко от тези през 2014 година. Отчетен е фактът, че независимо от насочената през 2016 година дейност по превенция на поведението на родителите спрямо децата като пътници тя не е оказала необходимото въздействие за задържане или намаляване на броя на загиналите и ранените при ПТП деца – пътници. Броят на загиналите през 2016 година деца – пътници съставлява 72.22% от всички загинали при ПТП през годината деца. Децата – водачи, загинали при ПТП през миналата година се е увеличил двойно в сравнение с 2015 година, като се отбелязва намаление броя на ранените с 11. Броят на загиналите пешеходци на възраст до 17 години през 2016 година е намалял чувствително /3 пъти/ - 4 загинали в сравнение с 13 загинали през 2015 година.
В рамките на акцията ще се проведат заключителни беседи по безопасност на движението по пътищата с ученици от прогимназиалния етап на основното образование – пети – седми клас и първи и втори гимназиален етап на средното образование – от осми до единадесети клас като се използват подходящи възпитателни форми.
В мероприятията ще бъдат включени възможно максимален брой служители от униформения полицейски състав на Пътна и Охранителна полиция, съгласно правомощията им. При контрола на пътната безопасност униформените ще акцентират върху спазване ограниченията на скоростта в районите на учебните заведения; предимството на пешеходците; управлението на двуколесни МПС от неправоспособни водачи, в т.ч. от малолетни и непълнолетни; използването на защитни каски и обезопасинтелни колани.

Полицейските операции ще се насочени към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т. ч. и деца и контрол над използването на детски обезопасителни системи и обезопасителни колани. При установяване на велосипедисти, които управляват ППС по тротоари или пешеходни пътеки, ще се прилага Закона за движение по пътищата. Пътните полицаи през лятото ще засилят контрола и увеличат броя на проверките в малките населени места на област Плевен, където традиционно през ваканционните дни има повече деца,
***
ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ
За пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2017 година

Пешеходец ли си?
Винаги:
1. Се движи по тротоарите.
2. Използвай подлезите и надлезите.
3. Се движи срещу колите и най-вляво по банкета, ако няма тротоар.
4. Пресичай на пешеходна пътека.
5. Преминавай на зелено.
6. Се оглеждай наляво и надясно.
7. Пресичай улицата бързо.
8. Пресичай с групи хора или с възрастен, ако си несигурен.

Велосипедист ли си?
Винаги:
1. Се оглеждай и използвай ръцете си, за да покажеш дали ще тръгваш, завиваш, заобикаляш или ще спираш.
2. Карай колелото по тротоара, ако не си навършил 12 години.
3. Карай колелото най-вдясно по пътя, по посока на движението, ако си навършил 12 години.
4. Карай колелото с изправни спирачки, светлини и звънец и оборудвано със сватлоотразители.
5. Използвай светлоотразителна жилетка, когато е тъмно, когато няма добра видимост и ако си извън селото или града.
6. Дръж ръцете си на кормилото, а краката на педалите на колелото.
7. Карай колелото пред или зад приятеля си, не до него.
8. Използвай велоалеята, ако има такава.

Шофьор ли си?
Винаги:
1. Шофирай само ако си правоспособен – ако имаш свидетелство за управление на моторно превозно средство.
2. Шофирай трезвен.
3. Носи свидетелството си за управление на моторното превозно средство и документите на превозното средство, което управляваш.
4. Управлявай моторното превозно средство, което е регистрирано, преминало е годишен технически преглед, за което е сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и има платена винетна такса – за управление извън населените места.
5. Използвай обезопасителен колан/ защитна каска.
6. Приканвай пътниците да използват обезопасителен колан/ защитна каска.
7. Спазвай Закона за движение по пътищата, не превишавай скоростта и осигурявай предимство на пешеходците.
8. Съобразявай поведението си с пътните и атмосферни условия.

Пътник ли си?

Винаги:
1. Се вози при правоспособен водач – който има свидетелство за управление на моторното превозно средство.
2. Се вози при трезвен водач.
3. Използвай обезопасителен колан/ защитна каска.
4. Създавай комфорт на шофьора. Не говори силно, не му пречи  и не го разсейвай с поведението си.
5. Се вози на задната седалка, ако не си навършил 12 години.
6. Използвай детско столче или седалка, когато Законът за движение по пътищата го изисква.
7. Се качвай и слизай отдясно, от страната на тротоара.
8. Пази околната среда. Не изхвърляй нищо през прозореца.


 

 24 юни 2017 | 08:08