МВР

ОД Плевен

 

19 сеп 2018

„Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!“ – традиционната акция на полицията продължава до 31 октомври 2018 година

 

За ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия с деца от 1 септември до 31 октомври 2018 година се провежда традиционната акция на полицията "Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!".
Дните от 24 до 30 септември 2018 година са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност, а датата 29 септември  е определена за Ден на превенцията.
В районите на всички училища и детски градини в област Плевен пътните полицаи ще осъществяват засилен контрол за осигуряване на безопасно движение.

Практически препоръки
за безопасност на пътя – учебна 2018/2019 година

  

ЗА УЧЕНИЦИ
ВАЖНО!
Научи се да се пазиш сам на пътя.
• АКО ОТИВАШ ПЕШ НА УЧИЛИЩЕ
 Провери заедно с родителите си кой е най-безопасният и кратък маршрут до училище.
 Припомни си правилата за пешеходци.
 Винаги:
 пресичай на зелено;
 се движи по тротоара и използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, закрепени за облеклото или раницата.
 Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа.
 На натоварено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

• АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
 Преди началото на учебната година заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 Припомнете си заедно най-безопасен маршрут до училище.
 Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:
 велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 Дори да закъсняваш за училище, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ
ВАЖНО!
Децата не са възрастни.
Най-важна е безопасността на твоето дете.
Детето е уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.

•  АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК
 Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 Преминете заедно неколкократно по маршрута.
 Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
 В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.
 Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

• АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ
 Провери дали използваната обезопасителна система за деца е изправна.
 Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, като нарушаваш правилата на пътя.

•  АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ
 Преди началото на учебната година припомнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 Настоявай на светофара детето ти винаги да пресича на зелено.
 Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
 Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
 Препоръчай на детето си на натоварено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Коментирайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.
 При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
 Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

•  АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
 Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на колелото.
 Уточнете най-безопасния маршрут до училище.
 Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
 велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 НАПОМНЯЙ на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!
Децата са част от движението пътя и още се учат да се пазят сами.

•  АКО СЕ ДВИЖИШ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 Винаги спазвай ограниченията на пътя. Те са, за да предпазят децата и теб от пътен инцидент.
 Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила. 
 Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

• АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ
 Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 Винаги  бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение. 
 Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   
 Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
 Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
 ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ ПОДАЙ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

За трета поредна година България се включва в инициативата на TISPOL - Европейски ден без загинали на пътя

Операция EDWARD ще се проведе на 19 септември 2018 година

 

 

Операция EDWARD – Европейски ден без загинали на пътя (Еuropean Day Without A Road Death)  се организира от Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL. Целта е в този ден да няма нито един загинал човек по пътищата на територията на стария континент.

Европейският ден без загинали на пътя е част от Европейската седмица на мобилността от 16 септември до 22 септември. Мотото на седмицата на мобилността е „Мултимодалност“ с подтема „Комбинирай! Движи се!“. Идеята е хората да използват различни превозни средства, за да се придвижват алтернативно и по-безопасно. 

Мотото на операцията за  България е  „Безопасни мобилни комбинации за живот“. Целта е повече хора да се убедят във възможностите и удобството на използването и на алтернативни варианти за придвижване.

На специалната страница, посветена на EDWARD, активен брояч на деня отчита оставащото време до старта на операцията в  00.00 часа на 19 септември: EDWARD 2018

На територията на област Плевен ще има засилен полицейски контрол. Началникът на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Плевен главен инспектор Ивайло Иванов  отправя апел към всички участници в движението по пътищата да бъдат внимателни! 

14 сеп 2018

23 служители на РДПБЗН – Плевен с три пожарни и един аварийно-спасителен автомобил участваха в тренировъчно учение за действия в кризисна ситуация в Долна Митрополия

Тренировъчен сценарий с аварийно приземен самолет на летище на ВВУБ „Георги Бенковски“ показа готовността на институциите

 

 

Днес – 13 септември – самолет бе насочен за аварийно кацане на летището на ВВУБ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия, за да се провери готовността на институции за действия при бедствия и аварии. Разигралият се сценарий, не беше реален, а само учебна тренировка, преминала под ръководството на кмета на общината г-жа Поля Цоновска. Иначе „историята“ на тежкия инцидент включваше след аварийното приземяване на самолета поискано съдействие с три екипа на РДПБЗН – Плевен и Военна полиция. При снишаването на самолета за кацане са нанесени сериозни повреди на далекопровод от подстанция „Мизия“, захранващ подстанция „Плевен“. В резултат на настъпилата авария в електропреносната мрежа е прекъснато електроснабдяването и водоснабдяването. В следствие на късо съединение на втория етаж на сградата на общината в Долна Митрополия е възникнал пожар, който се е разраснал. При опит за гасене на пожара има пострадал служител от администрацията, който спешно се нуждае от медицинска помощ.  
Старт на мероприятието бе даден в 9:00 часа със съвещание на членовете на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в заседателната зала на община Долна Митрополия. Под ръководството на кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска членовете на щаба представиха в детайли задълженията си в ситуация на бедствие в региона. Представители на различни институции – РДПБЗН – Плевен, РУ на МВР – Долна Митрополия, ВиК - Плевен, ЧЕЗ Разпределение – Плевен, Български червен кръст, ФСМП – Долна Митрополия, Областно пътно – управление, ВВУБ „Георги Бенковски“ запознаха със създадената организация за незабавни действия на подчинените им организации и длъжностни лица. От РДПБЗН – В. Търново бе изискан мобилен команден пункт, с който се координираха действията на институциите и се осъществи поемането на ръководството от национален оперативен център. С щатното си въоръжение и налична техника РДПБЗН – Плевен първо се включи в погасяването на пожара в центъра на град Долна Митрополия. Всички служители и граждани бяха своевременно евакуирани от сградата и бе спасен пострадалия служител на общината. В 10:30 часа огнеборци с три пожарни автомобила се включиха в спасителната операция по гасене на самолета, аварийно кацнал на летището на ВВУБ „Георги Бенковски“. Съдействие им беше оказано от екипи на Регионална служба Военна полиция – Плевен. В развитието на примерната изходна обстановка в сценария на тренировъчното занятие бе включено и спасяване на член на екипажа на самолета. Медицински екип на военното формирование на място оказа съдействие и лекарска грижа.
В провежданото учение се включи и аварийно-спасителен автомобил, който представлява  мобилна лаборатория за измерване на опасната концентрация на вещества във въздуха и показващ  посоката на вятъра. Анализът на данни от замерванията на концентрацията на вредности дава възможност за преценка на последващите действия на институциите и показва необходимостта от евакуация на населението от района. Участващите в операцията сили и средства демонстрираха добро взаимодействие и контрол на кризисната ситуация.
Кметът на общината г-жа Цоновска оцени високо полезността на действията на институциите и отбеляза, че „подобни тренировъчни операции са задължителни с цел създаване у хората на елементарни познания за реагиране в ситуации на бедствия или аварии“.
В края на учението директорът на РДПБЗН – Плевен комисар Атанасов подчерта професионалните умения на огнеборците,  както и добрата координация и съвместна работа между отделните институции.
Мероприятието е част от програмата на РДПБЗН – Плевен по повод професионалния празник на огнеборците – 14 септември. Комисар Станислав Атанасов поздрави всички служители и пожела здраве, лични и професионални успехи.

 

13 сеп 2018

Трима непълнолетни са установени като извършители на вандалска проява в бивш дом за деца в Плевен

Разследването на криминалистите на ОДМВР-Плевен стартирало на 25 август 2018  година, след като към 17.10 часа в полицията бил получен сигнал за разбито складово помещение на сградата, в което били унищожени и повредени оставените перални машини, гардероби, шкафчета, маси, столове и врати. Веднага била сформирана оперативна група, която е извършила оглед на място, последвало е уведомяване на прокуратурата и образуване на досъдебно производство.  В рамките на оперативните действия били извършени множество разпити и беседи, извършено е и обхождане на района, доведени били лица от криминалния контингент, на които е проверено алибито. В хода на последвалите оперативни действия криминалистите установили и задържали извършителите – две момчета на 17 и 16 години и момиче на 16 години, всичките от Плевен. 

В присъствието на инспектори от детска педагогическа стая били проведени беседи с  младежите, които са направили самопризнания за извършеното. Те са привлечени като обвиняеми по образуваното досъдебно производство и им е взета мярка „подписка под надзор на родител“.     

10 сеп 2018

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО