МВР

ОД Плевен

 

Тестват сиренната система в Плевен - 1 април 2021 година от 11:00 часа

29 мар 2021


  РДПБЗН – Плевен уведомява жителите и пребиваващите на територията на град Плевен, че в четвъртък, 1 април, от 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани и от гласова информация. Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението. Системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври -  в изпълнение на чл.37 от „Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (Обн. ДВ бр.20/09.03.2012 г., изм. ДВ бр.60/22.07.2014 г., изм. и доп. ДВ бр.61/02.08.2019 г.). Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл.18 и чл.19 от наредбата.

 29 март 2021 | 17:22