МВР

ОД Плевен

 

Съобщение

31 мар 2020

Отлага се планираното за 1 април т.г. тестване на системите за ранно предупреждение при бедствия и аварии

Отлага се планираното за 1 април 2020 година тестване на системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии. Решението цели да не се създава допълнително напрежение сред гражданите по време на извънредното положение. Тренировъчно тестване ще бъде проведено, когато ситуацията позволява. Както винаги, датата и часът ще бъдат съобщени предварително.

 31 март 2020 | 09:55