МВР

ОД Плевен

 

Провеждане от РДПБЗН – Плевен на „Седмица на пожарната безопасност“ от 14 до 18 септември 2020

11 сеп 2020

В периода от 14 до 18 септември 2020 година ще се проведе „Седмица на пожарната безопасност” и честване на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. РДПБЗН - Плевен и териториалните ѝ структури са организирали различни мероприятия:
1. Провеждане дни на отворени врати (обособени приемни) и открити телефонни линии във всички структури на РДПБЗН - Плевен от 15.09.2020 г. до 18.09.2020 г. за времето от 09:00 часа до 12:00 часа.
2. Учение на тема „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия при възникване на силно земетресение на територията на община Долни Дъбник” на 17.09.2020 г. в Административна сграда на Община Долни Дъбник и районите на СОУ „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник и язовир Горни Дъбник – бивша гребна база. Участници са сили и средства на Единната спасителна система - РДПБЗН-Плевен, ОДМВР-Плевен, ЦСМП, общинска администрация на община Долни Дъбник, персонал и обучаеми от СОУ „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник.
3. Демонстрация на пожарна техника и аварийно-спасителни дейности в района на сградите на:
- РСПБЗН – Гулянци на 15.09.2020 г. от 10:00 часа до 12:00 часа
- РСПБЗН-Левски на 14.09.2020 г. от 09.30 часа до 11.30 часа
- РСПБЗН-Никопол на 15.09.2020 г. от 13:00 часа -14.00 часа
4. Мероприятия с деца от детските градини в град Белене и град Кнежа - в района на сградите на РСПБЗН – Белене от 15.09.2020 година до 18.09.2020 година, 09:00 часа до 16:00 часа и РСПБЗН – Кнежа на 11.09.2020 г.- 09:30 часа.

Най-важният ден за всички огнеборци - 14 септември, е определен за професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР през 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р.България. Датата 14 септември се свързва с откриването на Първия пожарникарски събор през 1905 година. Обявява се за Професионален празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
На събора, свикан на 14 септември 1905 г. в София са разисквани състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатирано е сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове. По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание „Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30-те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и днес за развитите европейски страни.

 11 септември 2020 | 14:43