МВР

ОД Плевен

 

Призив от ОДМВР ПЛЕВЕН за подновяване на лични документи

18 май 2020

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /град Плевен, улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

11.05.2020

12.05.2020

13.05.2020

14.05.2020

15.05.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

45

32

28

34

26

165

01 РУ Плевен

54

62

60

45

60

281

02 РУ Плевен

62

61

48

44

31

246

РУ Белене

15

9

12

10

15

61

РУ Гулянци

13

3

10

9

4

39

РУ Д.Митрополия

7

6

7

8

5

33

РУ Долни Дъбник

4

4

1

8

5

22

РУ Кнежа

12

8

8

14

8

50

РУ Левски

26

11

17

0

16

70

РУ Никопол

12

8

8

5

6

39

РУ Пордим

8

3

3

3

9

26

РУ Червен бряг

31

21

19

23

23

117

Общо:

289

228

221

203

208

1149

 

 18 май 2020 | 10:36