МВР

ОД Плевен

 

Предприемане на мерки за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи при прибиране и съхранение на зърнено-житни култури през 2021 година

23 апр 2021


От РДПБЗН – Плевен напомнят на юридическите и физическите лица (ръководители на фирми и земеделски кооперации, арендатори, частни земеделски производители и ползватели на земеделски земи), че е необходимо да предоставят до края на месец април 2021 година схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници. Това задължение е регламентирано в чл.13 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. и с него се цели осигуряване на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи при прибиране и съхранение на зърнено-житни култури.
Схеми могат да се изпращат в РДПБЗН – Плевен и по електронен път на електронен адрес [email protected] , на пощенски адрес гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31 или до съответната РСПБЗН, като информацията с адресите за кореспонденция е публикувана на адрес: www.mvr.bg/pleven или на Фейсбук страницата www.facebook.com/plevenFirefighter .

 23 април 2021 | 10:34