МВР

ОД Плевен

 

Предприемане на мерки за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи през 2020 година

07 апр 2020

Юридическите и физическите лица нека изпращат документите по Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. за осигуряване на пожарната безопасност при дейности в земеделски земи по електронен път или на пощенските адреси на районни служби при РДПБЗН

 

От РДПБЗН – Плевен напомнят на юридическите и физическите лица (ръководители на фирми и земеделски кооперации, арендатори, частни земеделски производители и ползватели на земеделски земи), че е необходимо да предоставят до края на месец април 2020 година схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници. Това задължение е регламентирано в чл.13 от Наредба №8121з-968/10.12.2014 г. и с него се цели осигуряване на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи при прибиране и съхранение на зърнено-житни култури.
Предвид въведеното извънредно положение в страната и наложените мерки за ограничаване на контактите е препоръчително изискващите се схеми да се изпращат в РДПБЗН – Плевен на електронен адрес [email protected] , на пощенски адрес: гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31 или до съответната РСПБЗН, като информацията с адресите за кореспонденция е публикувана на адрес: www.mvr.bg/pleven или на Фейсбук страницата www.facebook.com/plevenFirefighter .

 07 април 2020 | 08:56